Het Victorie Zomerkamp hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar deelnemers (zowel kinderen als leiding) en daarmee ook van betrokken ouders/verzorgers. Persoonlijke gegevens worden door het Victorie Zomerkamp dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Deelnemers aan het Victorie Zomerkamp, en andere betrokkenen, zullen wij ook in correspondentie regelmatig wijzen op ons privacy beleid en ons privacy statement.

​Om het kamp goed te kunnen voorbereiden en uitvoeren, is het voor ons (de leiding) noodzakelijk om persoonsgegevens van de deelnemers (zowel kinderen als leiding) en overige betrokkenen (bijvoorbeeld sponsoren) beschikbaar te hebben. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over iemand zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook een voornaam samen met de geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.


Privacy-Wetgeving (GDPR/AVG)

​Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywetgeving, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op het Victorie Zomerkamp. Iedereen die persoonsgegevens gebruikt en bewaart, moet uitleggen waarvoor gegevens benodigd zijn en dient inzicht geven in de manier waarop wordt gewerkt.


Privacy beleid

​Om te voldoen aan de AVG en omdat wij persoonsgegevens van deelnemers en andere betrokkenen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid willen behandelen en beveiligen, hebben wij een privacy beleid vastgesteld. In dit document is het complete beleid rond het verwerken van persoonsgegevens opgenomen.

De huidig geldende versie van ons privacy beleid is versie 1.1, vastgesteld op 29 mei 2018.


Privacy statement

Omdat wij ons kunnen voorstellen dat een volledig beleidsstuk te uitgebreid is om zomaar even door te nemen, hebben de belangrijkste vragen (en antwoorden hierop) op een rijtje gezet in een privacy statement.

De huidig geldende versie van onze privacy statement is versie 1.0, vastgesteld op 29 mei 2018.


Beheerders persoonsgegevens

Om te voorkomen dat personen onnodig toegang krijgen tot persoonsgegevens, zijn er binnen het leidingteam beheerders persoonsgegevens (BP) actief. Zij beheren de persoonsgegevens en verstrekken deze waar nodig. Zij monitoren ook of de privacy zo optimaal mogelijk wordt gegarandeerd. Onze beheerders persoonsgegevens zijn: Geerke & Inge

Indien u vragen, opmerkingen en/of klachten heeft, of een melding van een datalek wilt doen, dan kunt u contact per mail opnemen met een van bovengenoemde personen via info@victoriekamp.nl.


Wijzigingen privacy beleid

​Het Victorie Zomerkamp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.


Cookies

​Het Victorie Zomerkamp is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. Het Victorie Zomerkamp maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van web statistieken en sociale media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen. De volledige informatie over cookiegebruik is eveneens opgenomen in ons privacy beleid.