Nieuwe corona-update gemaild naar ouders

Eind april hebben wij de ouders/verzorgers van de kinderen van het Victorie Zomerkamp 2020 per e-mail nader ingelicht over de stand van zaken rond het coronavirus en de mogelijke gevolgen voor het kamp. In die mail hebben wij aangegeven dat wij op dat moment nog niet wisten wat wel of niet zou kunnen en mogen in de zomervakantie en dat wij nog niet hadden besloten of het kamp wel of niet door zou kunnen gaan. Tevens hadden wij aangegeven dat wij uiterlijk 1 juni zouden beslissen of het kamp door zou gaan.

Daar kunnen we kort over zijn: we weten, ook na de geldende en aangekondigde versoepelingen van coronamaatregelen door de regering, nog steeds niet wat in de zomervakantie zal kunnen en mogen. Als wij vandaag zouden moeten beslissen of het kamp door zou kunnen gaan, zou het antwoord nee zijn. Op dit moment is er nog geen groen licht voor de zomerkampen. De boerderij mag op dit moment nog niet open. Het lijkt er echter op dat er binnen korte tijd meer duidelijk zal worden, waarbij er nog steeds kansen lijken te zijn dat het kamp door zou kunnen gaan. Wij hebben dan ook besloten de ontwikkelingen de komende dagen af te wachten en ons besluit betreffende het al dan niet doorgaan van het kamp naar achter te schuiven.

Wij vinden het belangrijk dat de ouders/verzorgers van de kinderen van het Victorie Zomerkamp 2020 uitgebreid op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken rond het coronavirus. In dit geval hebben wij er voor gekozen de ouders/verzorgers direct te informeren via e-mail. Afgelopen maandag hebben wij dan ook voor een tweede keer een e-mailbericht verstuurd met een uitgebreide toelichting op de stand van zaken. Hierin geven wij tevens een toelichting op de stappen die wij de komende periode zullen ondernemen. Mocht u ouder/verzorger zijn van een van de deelnemende kinderen, maar toch geen mail hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@victoriekamp.nl of via 06-42089376.

Geen ouder/verzorger, maar om een andere reden wel geïnteresseerd in de stand van zaken? Neem dan eveneens contact met ons op via info@victoriekamp.nl of via 06-42089376.


Geplaatst

in