Nadere informatie naar ouders verzonden – reactie ouders vereist!

Zoals wij vorige week al vol blijdschap hebben laten weten, hebben wij besloten het zomerkamp 2020 door te laten gaan. Dit doen wij vooral in het belang van de kinderen. Wij gunnen de kinderen, na toch voor iedereen een vreemde periode, een heerlijke week op de Houtkamp in Otterlo. Natuurlijk hebben wij er ook veel zin en ook wij kunnen het kamp niet missen.

Uiteraard kunnen we alleen maar op kamp als we rekening houden met de coronamaatregelen zoals deze geformuleerd zijn door het RIVM. Voor ons zomerkamp moeten we ons tevens houden aan de noodverordening van de gemeente Ede en het ‘protocol op kamp’ opgesteld door o.a. Steunpunt Kindervakanties. Wij hebben ons de laatste weken gebogen over de maatregelen enerzijds en de activiteiten die we zo graag doen anderzijds. We moesten er een nieuw ‘sausje’ van maken en wij denken dat het gelukt is. De regels en maatregelen hebben wij opgenomen in ons ‘Plan Victorie Zomerkamp 2020’.

Wij hebben vandaag een e-mail uitgedaan naar alle ouders / verzorgers. Bij de mail was niet alleen het plan gevoegd, maar ook een formulier ‘Bevestigingsformulier deelname Victorie Zomerkamp 2020’. Deelname aan het kamp dient (nogmaals) te worden bevestigd en er dient akkoord te worden gegeven op het plan en de hierbij horende regels. Van ouders / verzorgers wordt uiterlijk 29 juni een reactie verwacht!

Bent u ouder / verzorger zijn van een van de deelnemende kinderen, maar heeft u geen mail ontvangen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via info@victoriekamp.nl of bel met onze hoofdleiding Charles (06-42089376).


Geplaatst

in