Nadere informatie kamp 2018 komt er aan

even geduld a.u.b.

Het is inmiddels al weer eind mei, normaal gesproken het moment dat wij de nadere informatie rond het komende kamp gaan versturen naar (de ouders/verzorgers van) de deelnemers. Het betreft dan informatie over de eindbetaling, nuttige informatie voor de voorbereiding (wat moet in de koffer, wie is contactpersoon, hoe veel zakgeld moet er mee, enzovoorts) en ook de inventarisatielijst die de dag voor vertrek tegelijk met de koffers moet worden ingeleverd.

Dit jaar verzoeken wij u om iets meer geduld, omdat wij te maken hebben met wijzigende regelgeving. Per 25 mei 2018 treedt namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze AVG regelt alles rond bescherming van persoonlijke gegevens en daarmee van ieders privacy. Ook het Victorie Zomerkamp moet hieraan voldoen. Ondanks dat wij altijd al zo zorgvuldig mogelijk zijn omgegaan met persoonsgegevens, betekent dit nog steeds dat de leiding afgelopen tijd druk bezig is geweest met het vaststellen van privacy beleid (meer informatie is hier te vinden). Nu we hier klaar mee zijn, moeten we zorgen dat ook (onder andere) de inventarisatielijsten hierop worden aangepast. Wij gaan deze lijsten bijvoorbeeld gebruiken om (conform regelgeving) specifiek toestemming aan (de ouders/verzorgers van) de deelnemers te vragen om persoonsgegevens te gebruiken en bewaren en om foto’s te mogen maken en gebruiken.

Wij zijn inmiddels druk bezig alle toe te zenden stukken aan te passen, zodat we kunnen voldoen aan regelgeving en ons opgestelde privacy beleid. Wij hopen dan ook uiterlijk volgende week (week 22) alles te hebben afgerond en iedereen de nadere informatie te hebben toegezonden. Bij het verzenden van de nadere informatie zullen wij ook meer uitleg geven over de wijzigingen rond persoonsgegevens en welke gevolgen dit zal hebben voor (ouders/verzorgers van) deelnemers en voor onze organisatie. Wij houden u tevens via deze site op de hoogte!


Geplaatst

in