Kamp 2020 vol, schrijf je in voor de reservelijst!

De voorinschrijving voor het kamp 2020 is weer achter de rug. Zoals verwacht zit het kamp (mede vanwege de reservelijst van vorig jaar) al weer helemaal vol! Leuk voor ons en de kinderen die mee kunnen, maar vervelend voor degenen die ook graag mee zouden willen, maar waar nu geen plek voor is. Toch is het voor die kinderen misschien wel belangrijk om zich snel aan te melden voor de reservelijst. Niet alleen komen er misschien wel alsnog plaatsen vrij als er onverhoopt toch nog kinderen afvallen, maar de kinderen die op de reservelijst staan zijn verzekerd van een plek voor het Victorie Zomerkamp 2021. Interesse? Lees dan snel door.

Het zal sommige mensen verbazen dat een kamp al vol zit voordat er een open inschrijving is geweest. Kort gezegd komt dit omdat kinderen die eerder mee zijn geweest voorrang krijgen bij inschrijven en omdat we vorig jaar een reservelijst hebben gemaakt van kinderen die we toen al moesten teleurstellen. Een uitgebreide uitleg over de werking van de voorinschrijving is hier te vinden.

Reservelijst

Het kamp zit helemaal vol, maar er kan wel gedurende een bepaalde periode worden aangemeld voor de reservelijst. Deze lijst heeft in dit geval een dubbele functie: de lijst is een reservelijst voor 2020, maar ook gelijk een voorinschrijflijst voor 2021. Dit werkt als volgt:

  • Mochten er voor het kamp 2020 toch nog kinderen afvallen, dan vullen wij de vrijgekomen plaatsen op met kinderen van de reservelijst. In principe is die plek dan voor het kind dat bovenaan deze lijst staat, maar dat zal niet altijd lukken. Als een jongetje van 7 jaar afvalt, dan kan die (vanwege bijvoorbeeld de slaapzaalindeling) niet zomaar worden vervangen door een meisje van 12 jaar. Degene die in aanmerking komt voor de vervangende plek, zal door ons telefonisch of per e-mail worden benaderd;
  • De reservelijst is gelijk een voorinschrijflijst voor het kamp 2021, met een maximum van 10 kinderen. Er gaan dit jaar veel kinderen van 14 jaar mee op kamp, zij zullen volgend jaar dus afvallen. Dit betekent dat wij verwachten dat er in 2021 dus veel plaatsen vrij zullen komen voor nieuwe kinderen. Na de voorinschrijving van de kinderen van het kamp 2020 voor het kamp 2021, zullen vrije plekken eerst worden opgevuld met de kinderen van de reservelijst voor 2020. Pas daarna wordt gekeken of er voor dat kamp nog een open inschrijving plaats zal vinden;
  • Hoe kan worden ingeschreven voor de reservelijst? Omdat het kamp nu al vol zit, zullen wij niet aanwezig zijn op de open dag. Wij hebben besloten dat vanaf zaterdag 4 april 2020, 11.00 uur, per e-mail (info@victoriekamp.nl) kan worden aangemeld voor de reservelijst. Geef in de mail het volgende aan: naam, geboortedatum en geslacht van het kind. Wij zullen vervolgens binnen twee weken de mail bevestigen en aangeven of u bij de eerste 10 aanmeldingen zat en uw kind dus op de reservelijst zal worden geplaatst. De mogelijkheid tot aanmelden voor de reservelijst loopt tot en met 8 april 2020, maar ook hier geldt: vol is vol.

Geplaatst

in