Corona-update gemaild naar ouders

De voorbereidingen voor het kamp zijn al sinds het vroege voorjaar in volle gang. Inmiddels zijn we in Nederland en ook daarbuiten door het coronavirus in een onzekere, heftige periode beland. Alles wat tot voor kort heel normaal leek, is nu erg onzeker geworden. Helaas treft het coronavirus (logischerwijs) ook ons kamp.

Gaat het Victorie Zomerkamp 2020 door?

Daar kunnen we kort over zijn: we weten, ook na de aangekondigde versoepeling van coronamaatregelen door de regering op 21 april, nog steeds niet wat in de zomervakantie zal kunnen en mogen. Wij hebben dan ook nog niet besloten of het kamp wel of niet door zal kunnen gaan.

Wij vinden het belangrijk dat de ouders/verzorgers van de kinderen van het Victorie Zomerkamp 2020 uitgebreid op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken rond het coronavirus. In dit geval hebben wij er voor gekozen de ouders/verzorgers direct te informeren via e-mail. Afgelopen maandag hebben wij dan ook een e-mailbericht verstuurd met een uitgebreide toelichting op de stand van zaken. Hierin geven wij tevens een toelichting op de stappen die wij de komende periode zullen ondernemen. Mocht u ouder/verzorger zijn van een van de deelnemende kinderen, maar toch geen mail hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@victoriekamp.nl of via 06-42089376.

Geen ouder/verzorger, maar om een andere reden wel geïnteresseerd in de stand van zaken? Neem dan eveneens contact met ons op via info@victoriekamp.nl of via 06-42089376.


Geplaatst

in